logo
Slottsentre


MÖT MEDELTIDEN I CENTRALA LINKÖPING!!

Välkommen till ett spännande medeltidsmuseum i Linköpings slott. Här berättas om biskopsgården som blev ett kungligt palats. Slottet med anor från 1100-talet är landets äldsta profana byggnad som ännu är i bruk. Man får stiga in i Biskop Bengts torn från 1286 och se resultatet av arkeologernas arbete. I vår skattkammare visas ett stort antal av Domkyrkans unika textilier från sent 1300-tal och framåt, samt kyrkligt silver från främst stormaktstiden. Museet har årliga temautställningar


Öppet året runt! Tisdag - söndag 12.00 - 16.00


Håll dig uppdaterad via vår Facebook!